Kılavuz Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş, tarafların iradesine bağlı, tarafların kendi çözümlerini menfaatlerine uygun bir şekilde kendilerinin üretebileceği, dava yoluna göre daha kısa süreli ve daha az maliyetli alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk yoluna başvurabilmek için ilk şart uyuşmazlık konusunun üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek özel hukuk uyuşmazlığı olmasıdır.

Devamı

Dava Şartı Arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk, kanundaki ifadeyle dava şartı arabuluculuk ilk olarak 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesi ile hukuk sistemimize girmiş ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği 01.01.2018 tarihinden itibaren, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Devamı

Avukatlar tarih boyunca köle kullanmadılar,
Fakat efendileri de olmadı.  "Molierac"

Faydalı Linkler

Yol Tarifi